“Program sufinanciranja  uspostave pokusnih  polja navodnjavanja  poljoprivrednih  kultura za 2023.  godinu”

Informacije o Programu:

Financiranje: Ministarstvo poljoprivrede (Vlade Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi Programa sufinanciranja  uspostave pokusnih  polja navodnjavanja  poljoprivrednih  kultura za 2023.  godinu. KLASA: 022-03/23-04/51, URBROJ: 50301-05/31-23-2)

 

Iznos financiranja: 39.846,00 EURA

 

Trajanje projekta: 22. 09. 2023. do 31. 12. 2024.